Miejsce: Dom w Borówcu
Biuro projektowe: RBA Radosław Byczkowski
zdjęcia: FOTOGRAFy