Miejsce: Dom w Rokietnicy
Biuro projektowe: KTURA Architekci
zdjęcia: FOTOGRAFy