Miejsce: Restauracja Kuchnia Wandy w Poznaniu
zdjęcia: FOTOGRAFy